سازمانی خه‌باتی کوردستانی ئێران
Organisation of Iranian Kurdistan Struggle
سازمان خةبات كردستان ايران
کوردی
فارسی
English